Masters y Diplomaturas de Postgrado, UAB

  Manuales de Texto

                   www.grafologiauniversitaria.com      www.grafoanalisis.com     marfrains@hotmail.com 

 

ESTUDI DE LA LLETRA DE VICENTE FERRER

 

Montserrat Martorell i Clotas

 

 

En Vicenç Ferrer va néixer a Barcelona un 5 d’abril de 1920, en el sí, d’una família de comerciants.
 
Durant la Guerra Civil va participar com a Membre d’una Brigada Comunista,
va passar dos mesos en un camp de concentració a Galícia, va començar els seus estudis de Dret a Barcelona a l’any 1941 i al 1944, després
d’haver cursat tres anys de dret, va ingressar a la Companyia de Jesús.
 
Al 1952 arriba a l’Índia, s’instal·la a Mammadh a l’Estat de Maharastra, allà va
tenir junt amb els altres Jesuítes, un contacte molt estret amb els camperols,
evangelitzant-los i treballant intensament amb ells de sol a sol.
 
Va fundar-hi l’Associació de Camperols de Mammadh va estudiar l’idioma Marati, per estar més
proper a ells.
 
Al 1969 abandonà la Companyia de Jesús i funda "R.D.T" Rural Develop Trust,
dedicant-se fins al dia d’avui en Cos i ànima als indis més pobres, els "intocables",
els dàlits són la casta més pobre, encara que en l’actualitat estan oficialment
abolides, socialment continuen existint.
 
La primera consideració que cal fer en interpretar el perfil psicològic d’una
personalitat com ell, líder espiritual i humanitari d’un col·lectiu, és que d’alguna
manera representa l’encarnació dels valors d’aquest poble. És per tant aquest, un
fet que haurem de tenir present en tot moment a l’hora de realitzar l’anàlisi de la
seva escriptura.
 
L’escrit que es presenta, està fet amb retolador, això dificulta l’estudi del traç en
quant a gruix i pressió. En la valoració espaial ens n’adonem que està ben situada
dins del marc en el que s’ha realitzat. Si recordem la teoria del simbolisme de
l’espai de "Max Pulver", es basa amb les cinc zones; Mitja, Alta, Baixa, Esquerra
i Dreta, podrem comprovar, que és una escriptura molt neta, amb bons marges,
de dimensions equilibrades, això ens indicaria un paral·lelisme amb la seva vida.
 
La lletra ens mostra en la seva part conscient (Súper Jo) que és una persona molt
espiritual, amb un alt nivell intel·lectual, és idealista, amb certa imaginació i dots
per manar o dirigir. D’aquest apartat de l’escriptura cal destacar la part alta de
l’escrit, aquesta és molt més elevada que el cos mig i la part baixa.
 
La part que ens parla de l’inconscient, és menys desenvolupada, està centrada a
allò material, en aquest cas la part que cobreix les necessitats orgàniques, la
motricitat, diners, sexualitat,... a ell l’interessen però, només pel que fa a cobrir just
les necessitats bàsiques, no s’hi veu cap tret que faci pensar el contrari.
 
Manté un cert arrelament amb la part esquerra, bàsicament la imatge de la mare,
el passat, la infantesa,... dóna un toc (lletres N i M) per tornar a sortir de forma.fugissera, ràpida, cosa que mostra que no oblida el seu passat, les seves arrels, allò que va aprendre quan era infant i que una mica és el mirall i el que li marca el
seguiment de la seva vida.
 
El cos de la lletra és imbricada, sinuosa, juga com una mica a la serp movent-se sense fer soroll, avançant, aquest representa el JO, simbolitza el present, l’afectivitat, àmbit social, entre d’altres. També mostra una persona de caràcter nerviós, en aquest tipus de persones és típic que quan comencen una cosa no l’acabin, però en el cas que ens ocupa la part que té de personalit at biliosa, l’obliga a continuar endavant i acabar tot allò que comença.
 
Tots els enllaços que fa amb les lletres són alts, ràpids,... de persona creativa, intel·ligent, amb rapidesa mental, la seva direcció segueix la mateixa tònica pel que fa a velocitat, sembla que corri empaitant a la gent per tenir-hi contacte i no
perdre’ls.
 
La forma de la lletra del cos mig, és rodona això mostra el nivell d’adaptació fàcil a les condicions del medi ambient que l’envolta, va rodolant de forma plàstica, tot adaptant-se a les situacions. Al llarg de tota l’escriptura hi ha abundants cargolets,
aquests expressen l’estima, l’afectivitat, els sentiments més íntims, en l’àmbit familiar, és la part de l’inconscient.
 
La signatura és una continuïtat de tot l’escrit, senzill, sobri, sense filigranes,... la V de la inicial té forma de ma com si volgués agafar, oferir, donar la ma a l’altre, la inicial del cognom la F, la seva part superior forma com una ala protectora també
en direcció endavant com empesa per un vent invisible que el tomba protegint, a la gent més petita, sense protecció, desvalguda,... No hi fa rúbrica tot plegat és d’una senzillesa aclaparant, un pèl introvertit com si no volgués fer-se veure.
 
Les majúscules són grans, senzilles, els números segueixen la mateixa tònica són tipogràfiques, les lletres "R" amb una mica de bucle a l’esquerra ens confirma un tracte suau amb els íntims o familiars, però una mica més dur amb els altres, les S, rodones petites obertes ens parlen de generositat i obertura d’idees, la tilde de la lletra T baixa i curta ens parla d’humilitat, ni ha alguna de lligada amb la lletra següent, que indica deducció lògica, dinamisme, tenacitat.
 
Per acabar aquest estudi només cal fer referència a la seva gran solidaritat que queda reflectit en tot l’escrit, si alguna cosa es volgués trobar de negatiu en aquesta lletra, fora la seva part idealista, aquesta a vegades fa perdre la realitat de
les situacions, encara que en aquest cas la realitat plausible que l’envolta, no el deixa inflar com un globus i el tornen a la realitat quotidiana.

 

 

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Criminalista.- Universitat Autònoma de Barcelona http://www.grafologiauniversitaria.com   

VOLVER AL INICIO